Arabic  English  Germany  Netherlands  Russian  Türkçe
logo

Imar emlak,tan muğla bölgesinde satılık mermer ocağı ruhsatı

Arsa, Satılık, Arsa Okunma Sayısı: 7762
Genel Bilgiler E-Mail Gönder
  • Imar emlak,tan muğla bölgesinde satılık mermer ocağı ruhsatı
  • Imar emlak,tan muğla bölgesinde satılık mermer ocağı ruhsatı
  • Imar emlak,tan muğla bölgesinde satılık mermer ocağı ruhsatı
  • Imar emlak,tan muğla bölgesinde satılık mermer ocağı ruhsatı
  • Imar emlak,tan muğla bölgesinde satılık mermer ocağı ruhsatı
  • Imar emlak,tan muğla bölgesinde satılık mermer ocağı ruhsatı
  • Imar emlak,tan muğla bölgesinde satılık mermer ocağı ruhsatı
  • Imar emlak,tan muğla bölgesinde satılık mermer ocağı ruhsatı
  • Imar emlak,tan muğla bölgesinde satılık mermer ocağı ruhsatı
Portföy Kodu
74
İlçe
Menteşe
Semt
Muslihittin mah.
Metrekare
100.000 m2
Fiyat
₺ 18.830.000
$ 3.500.000
€ 3.061.789
£ 2.690.000
Ara


Portföy Özellikleri
Imar emlak,tan muğla bölgesinde satılık mermer ocağı ruhsatı

Muğla Beyaz Mermer Ocağı Fizibilite Etüdü

1. Ocağın Tanıtımı

1.1 Ocağın Yeri
Projeye konu mermer  işletme ruhsatlı saha, Muğla İli,bölgesinde Mermer ruhsatımız 1.000.000 m2. alana sahip olup Derinlik 139m.dir.
Çalışma alanı Türkiye’nin güneyine doğru uzanmaktadır, İzmir Limanına yaklaşık 250 km. Güllük limanına ise 35 km. civarındadır.

1.2 Arazinin Durumu ve İklim
Bölgenin ortalama deniz seviyesinden yüksekliği 500-1400m arasındadır.
Bölge Akdeniz iklim özelliklerine sahiptir. Kış ayları serin ve yağmurlu, yaz ayları sıcak ve nemli geçmektedir. Dolayısıyla kış aylarında da  mermer ocak üretimine ara verilmeyecektir. 

1.3 Ulaşım ve Haberleşme
Ocak bölgesi, yakındaki Karaltı Köyü ile bağlantı yolları mevcuttur. Bunun yanında bu bölgenin Muğla merkezine ve diğer illerle bağlantısı vardır. Ayrıca Fabrika ocak sahası içine kurulabilir gerekli izinleri alınmıştır.

2. Ocak Arazisinin Sahibi
Ocak arazisi orman işletme müdürlüğüne aittir.

3. Mermer Kalitesi
Bölgede oluşmuş olan mermer ince kristalli kireç taşlarındandır. Genel olarak beyaz renge sahip olmasının yanında yer yer sarı puntalı renk görülmektedir. Taşın sertliği 3, yoğunluğu 2,7 g/cm3’tür. Kayaç genel olarak oluşumu sırasında yüksek ısı ve basınç altında metamorfizmaya uğradığından ince kristalli bir dokuya sahiptir. Cevher kütlesi devoniyen yaşlı olup tabakalı bir yapıya sahiptir.  

4. İmkanlar ve Rezerv Durumu
Söz konusu olan sahanın büyük bir kısmı Görünür Rezervi kapsamaktadır.Cevherleşme sahanın dışına da çıkarak çok daha geniş bir alana yayılmaktadır. Görünür rezerv : 892 m. X 80 m. X48m. =3.425.280 m3 olarak hesaplanmaktadır.Saha dışında bu rezervin çok üstünde bir rezerv potansiyeli mevcuttur. Sahadaki blok alma verimi % 12 olarak hesaplanmıştır.

5. Mermer Madenciliği

5.1 Genel Durum
İşletilecek olan mermer madeninden yıllık yaklaşık 12.000m3 blok, 8.500 ton moloz üretilmesi planlanmaktadır. Ocak için seçilen üretim ekipmanları bu değerin daha üzerinde yıllık üretimi gerçekleştirebilmesi için seçilmiştir. Bunun amacı işletmeye uygun olan başka sahaların vakit kaybetmeden işletmeye alınabilmesi ve işletilebilmesidir. Ocak sahası içinde 2 adet daha yeni ağızlık açılabilir ve üretim kapasitesi yıllık 40.000 m3  çıkarılabilir.

 5.1.1 OCAK İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Sandal ağaçlarının olduğu 3. Bölge

Toplam alanı : 49.379 m2 (4,9 hektar) olup, beyaz renk ağırlıktadır.

Bölge ocağa giren yolun altındaki dereden başlayıp sandal ağaçlarını da içine alan bir yerdir. Tahminen %10 civarında verime sahip olacaktır.

Arka taraf 2.bölge

Toplam alanı: 7.229 m2 (0,7 hektar) olup, beyaz renk ağırlıktadır.

Arka taraf açık ağızlık 1.bölge

Toplam alanı:49.779 m2 (4,9 hektar) ağırlıklı beyaz renk

2. Ve 1.bölge arasındaki fay hattından başlayıp fabrika sahasının üstündeki harfiyatı içine alan bölgedir. 2. Bölge ile birleştiğinde kalite sıralamasında 1.sırayı alır kanaatindeyiz.

Çalışan alan 

Toplam alanı : 1.000.000 m2 (10 hektar) olup, derinlik 139 m. Hesaplandığında 100.000.000 m3 kaya bulunmaktadır.
Min. %12 verim ile hesaplandığında 1.200.000 m3 blok rezervi olacağı tahmin edilmektedir.
Yıllık 12.000 m3  üretim ile ocak ömrünün min.100 yıl olacağı tahmin edilmektedir.
Ancak derinlere inildikçe çatlakların azaldığı ve dolomitlerin inceldiği gözlenmiştir.Bu sebeplerden dolayı ocak verimi yüzdesinin artacağı tahmin edilmektedir.
 


 


5.2 Madencilik Durumu
5.2.1 Ulaşım ve Lojistik
Ocakta önemli konulardan biride taşıma işidir. Ocakta üretilen bloklar 35 km. uzaklıktaki Güllük limanına ve ya 250 km. uzaklıktaki İzmir Limanından ihraç edilebilir. Ocak içi nakliyede problem yaşanmaması için ocak içi yollar uygun eğimde ve genişlikte planlanmıştır.  

 5.2.2 Ocak Girişi ve Üretim Yönünün Belirlenmesi
Mermer ocağının ana giriş yerinin seçilmesinde ve üretim yönünün belirlenmesinde kırık çatlak takımları ve tabaka(dolomit) kalınlığı önemli rol oynar. Genellikle işletilen mermer ocaklarında bu parametrelere dikkat edilmediğinden blok verimleri düşmekte, alınabilir blok boyutları düşmekte ve çok miktarda üretim zahiyatı(pasa) olmaktadır. İşletilecek ocaktaki tabakalar üretim için yeterli kalınlıktadır.


5.2.3 Maden Çıkarma Metodu
 Mermer ocağında  çoğu mermer ocağında uygulanmakta olan elmas tel kesme yöntemiyle üretim yapılamaktadır. 
Elmas tel kesme yöntemi genel olarak sondaj makineleriyle üretilecek bloğun üç boyutta delik delinmesi ve bu delikler yardımıyla bloğun ana kayadan kesilmesi esasına dayanır. Blok ana kayadan kesildikten sonra blok ayırıcılar yardımıyla ana kayadan uzaklaştırılarak fabrikadaki makinaların kapasitesine uygun boyutlara 
bölünerek blok stok sahasına sevk edilir. Blok stok sahasındaki bloklar kaya kamyonları ve çekicilerle fabrikaya nakledilir. Bunun yanı sıra üretim devam ederken sondajlar yardımıyla keşif delikleri delinerek üretim yönü ve blokların çatlak durumları kontrol edilerek üretim stratejisi belirlenir.

5.3 Tüm Ocağın Dizaynı
Ocakta diğer önemli bir konuda maden sahasının planlanmasıdır. Ocak  genel olarak üretim sahası, blok stok sahası, pasa sahası, moloz sahası ve yönetim ve konaklama kısmı ile ocak makine ekipmanlarının bakımlarının yapılabileceği bir tamir bakım atölyesinden oluşur. 
Blok stok sahası üretime engel olmayacak şekilde planlanmalıdır. Genel olarak üretim yönünün tersinde kalacak şekilde planlanmalıdır. Eğer blok stok sahası bu bölgede seçilirse üretim ilerledikçe stok sahası taşınmak zorunda kalacaktır. 
Blok stok sahası gibi pasa sahası ve moloz sahasında üretimi ve ocak içi ulaşımı engellemeyecek bir konumda planlanmalıdır. Pasa sahasının uygun konumda ve büyüklükte seçilmemesi sebebiyle birçok mermer ocağında tekrar planlama yapılmak zorunda kalındığı bilinmektedir.
Yönetim binasının ise ocak üretim sahasına hakim bir noktada olması, üretimin izlenebilmesi ve gerektiğinde anında müdahale edilebilmesi olanağını sağlar. Ocak işçilerinin konaklayacağı bölüm ise ocaktan gelebilecek tehlikelerden etkilenmeyecek bir bölgede seçilmelidir. Üretim bölgesine yakın seçilen yatakhaneler tozdan, titreşimden ve gelebilecek diğer tehlikelerden zarar görebilir.
Tamir bakım atölyesi tüm ekipmanların bakımlarını ve arızalarını giderebilecek nitelikte olmalıdır. Konum itibariyle ise üretim sahasına yakın bir konumda olması uygun olur.


6. Mermer İşleme Fabrikası
6.1 Temel
Ocak içine kurulacak olan mermer işleme fabrikası genel olarak mermer plaka hattı, mermer strip kesim hattı, cila hatları ve pah kırma hattından oluşacaktır. Ayrıca fabrikada işleme makinelerinin bakımlarının yapılabilmesi amacıyla bir tamir bakım atölyesi ile ocak ve fabrikanın tüm idari işlerini yürütecek bir yönetim ofisi bulunacaktır. 
6.2 Ocağın Çevre Etkinliği
Ocağın bulunduğu bölge dağlık bir arazide olup bölge çam ağaçlarında oluşan ormanlık bir yapıya sahip olup akarsu bulunmamaktadır. Ayrıca ocak alanı yerleşim alanlarından uzak bir bölgede yer aldığından ne çevreye ne de çevrede yaşayan insanlara olumsuz bir etkisi söz konusu değildir.

7. Pazar Durumu
Türkiye’nin görünür , muhtemel, mümkün doğal taş rezerv toplamı 5,2 milyar m 3 ( 13,9 milyar ton) civarındadır. Bu rezervin büyük bir bölümü Afyon, Balıkesir, Muğla, Eskişehir, Denizli, Tokat, Çanakkale, Konya, Bilecik, Kırşehir, Sivas ve Elazığ illerinde bulunmaktadır.
Mermer sektöründe, 1500 adet civarında mermer ocağı, küçük ve orta ölçekli 1500 fabrika ve 7500 atölyede yaklaşık 300 000 kişi istihdam edilmektedir. Üretimin tamamına yakın kısmı özel sektör tarafından yapılmaktadır. Türkiye’de yıllık blok üretimi 550 000 ton civarında olup işleme tesislerinin toplam plaka üretim kapasitesi 6,5 milyon m2 civarındadır.
Mermer, blok veya kesilmiş parlatılmış olarak ihraç edilmektedir. Doğal taş ihracatında katma değeri en yüksek ürün, işlenmiş mermer ve travertendir. Sektörün ihracat potansiyeli, yatırımlara paralel olarak hızla gelişmektedir. 2004 yılında 620 milyon dolar olan doğal taş ticaretimiz, 2006 yılında 1 milyar dolar sınırını geçmiştir. 152 farklı ülkeye ihracat yapılan doğal taş ticaretinde ABD, Çin ve Avrupa Birliği 
ülkeleri en önemli partner ülkeler olmuştur. Sektöre yapılan yatırım sayısının artması paralelinde ihracat potansiyelinin artmasına olanak sağlamıştır. 2006 yılı değerlerine göre toplam doğal taş ihracatımız bir önceki yıla göre değer bakımından % 27 oranında artarak 1 milyar dolara ulaşmıştır. İhracatımızın %72’sini işlenmiş mermer ve traverten oluşturmaktadır. Toplam doğal taş ihracatımızın 736 milyon doları işlenmiş mermere, 244 milyon doları blok mermer ihracatına, 38,9 milyon doları ise granit ve diğer sert taşların ihracatına aittir. İşlenmiş mermer ihracatında en önemli pazar, ihracatımızın %50’sini oluşturan ABD olmuştur. Bu ülkeyi sırasıyla %8’lik payla İngiltere, %5’lik payla İspanya ve %3’lük payla Kanada takip etmiştir. Blok mermer ihracatında ilk sırada yer alan Çin ve İtalya ise işlenmiş ürün ihracatımızda 
sadece %0 ve %1’lik değerler almıştır. Suudi Arabistan, Irak, İsrail, Rusya diğer önemli işlenmiş ürün ihraç pazarları olmuştur.
Ham plaka ve blok mermer ihracatın artış gösterdiği bir diğer ürün grubudur. Bu ürünlerin 2006 yılı ihracatı, %53’lük artışla 244 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Çin, toplam ham blok mermer İhracatında %60’lık değerle ilk sırada yer alırken bunu sırasıyla Suriye(%6), Yunanistan(%5), İtalya(%5), Tayvan(%4), İspanya(%3) izlemiştir. 2006 yılında, 35,7 milyon dolarlık granit ve sert taş ihracatı gerçekleştirilmiştir. Bu ürünlerde en önemli alıcı ülkeler Almanya, Hollanda, İtalya ve İsviçre olmuştur. Granit, ihracatı yeni gelişmekte olan bir sektör olmakla beraber bu alandaki yatırımların artmasıyla, ihracat değerlerinde de artış beklenmektedir.
2004 2005 2006
Ürünler Miktar(ton) Değer(1000$) Miktar(ton) Değer(1000$) Miktar(ton) Değer(1000$)
Blok Mermer 1 363 049
125 786
1 569 165
159 682
2 140 163
244 084

İşlenmiş Mermer 1 025 259
457 553
1 230 143
603 723
1 408 620
736 926

Blok Granit 174 907
11 553
188 688
12 563
206 568
14 530

İşlenmiş Granit 19 026
10 071
18 024
9 841
20 011
9 340

Diğerleri 36 994
15 981
33 818
15 527
29 441
15 112

Toplam 2 619 235
620 944
3 039 838
801 336
3 804 803
1 019 992

Table 8-1: Yıllara Göre Türkiye Mermer İhracatı

Türkiye’nin dünya doğal taş ihracatındaki yeri, yatırımlara paralel olarak artmaktadır. International Trade Center(ITC)Trade Map verilerine göre Türkiye, 2005 yılında dünya ham doğal taş ihracatında %12’lik pay ile İspanya ve İtalya’dan sonra 3. sırada; işlenmiş doğal taş grubunda ise %7’lik pay ile İtalya (%28) ve Çin (%23)’den sonra 3. sırada yer almıştır.8. İşin Ekonomik Yönü
Planlanan fabrika ve ocak yatırımının mali boyutu, seçilen üretim yöntemine uygun olarak seçilmiş makine ekipmanların adetleri, nitelikleri ve maliyetleri, organizasyonda çalışacak olan kişilerin sayıları, nitelikleri ve maliyetleri, üretilecek 
olan ürünlerin cinsleri, birim maliyetleri ve piyasadaki eşdeğer ürünlerle karşılaştırmaları açısından yapılmıştır.
Üretilecek ocak ve fabrika ürünlerinin birim maliyetlerinin hesabı aşağıda yapılmıştır.
  9.Ocakta Üretim Maliyeti
 9.1
Gider Türleri 1m3 Blok İçin
Gerekli Harcama Birim Ücretler
         (€) Yıllık Tutar
(12.000m3)€/yıl 
Akaryakıt 22 1,821 320.496
Makine yağı 0,82 lt 3,142 38 646
Elektrik 90 kwh 0,072 51.840
Elmas tel 0,25 m 20 50.000
Yedek parça 80.000
Genel giderler(%10) 54.098
İşçilik 452.777
Amortisman (10 yıl olarak alınmıştır) 207.664,6
Toplam 1.255.521,6 €
Yıllık Üretim 12.000 m3
Table 9-1: 1m3 muğla beyaz blok maliyetinin hesaplanması

1 m3 blok maliyeti    : 1.255.521,6÷12.000=104,626 €
Planlanan satış fiyatı                  : 200 €
Kar                                             : 95 €
Yıllık kar                                    : 95×12.000=1 140 000 €

9.2 Ocağın Yatırım Maliyeti
Yatırım Cinsi Fiyat (€)
Makine donanım 1.500.000
Yardımcı tesisler 54 250
Beklenmeyen sabit yatırım giderleri(%10) 155.420
Toplam 1.554.200
Table 9-2: Toplam sabit yatırım tutarının hesaplanması

9.3 Ocak Yatırımının Geri Dönüş Süresi
1.554.200÷1.140.000 =1,3 yıl 

10. Sonuç ve Öneriler
Yapılması planlanan yatırım mermer ocakçılığı ve işlenmesi konusunda her türlü ihtiyaca cevap verebilecek kapasitede ve nitelikte tasarlanmalıdır. Proje büyüklüğü, niteliği ve kapsamı bakımından ülke ekonomisinde ve mermer piyasasında da önemli bir yere sahip olacaktır.
Ekonomik açıdan yapılacak yatırım ülkeye ve bölgeye önemli bir katkıda bulunacaktır. Ocak ve fabrika işletmesinde doğrudan istihdam edeceği insan sayısının yanı sıra dolaylı olarak bölgeye önemli ekonomik katkıda bulunacaktır. Ayrıca yapacağı üretim miktarı ve kalitesiyle de ihracata da önemli katkı sağlayacaktır. 
Günümüzde birçok mermer firması ilk kuruluşta yüksek kapasiteli olarak planlanmadığından üretim ve kapasite artırımı konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Teknik olarak ise belli bir kapasitede tasarlanan bir mermer üretim hattına, daha sonra kapasite artırımı amacıyla eklenen makinelerin üretim hattının verimini düşürdüğü bilinmektedir. Ayrıca bu durum mermer işletmelerinin makine çöplüğüne dönmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle bir mermer işletmesinin ilk kuruluşu aşamasında amaçlanan üretim miktarının yaklaşık 2,5-3 kat üzerinde bir kapasitede projelendirilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Birçok mermer firması maddi kaynak yetersizliğinden ve ilk yatırım maliyetlerinin yüksekliğinden dolayı bu önemli noktayı dikkate almamaktadırlar.
İletişim
Telefon : +90 252 412 08 61
Fax : +90 252 412 08 61
Gsm : +90 532 357 77 76
Gsm : +90 532 274 01 61
E-Mail : info@emlakmarmaris.com
E-Mail : emlakmimaras@hotmail.com
Adres : Hisarönü Köyü Üçyol Mevkii 8B Marmaris / MUĞLA


Portföy Özellikleri
Yasal Durumu
Çevre Özellikleri
  •  Doğa İçindecheck
  •  Caddeye Yakıncheck
  •  Havaalanına Yakıncheck
  •  Toplu Ulaşıma Yakıncheck


Portföy Özellikleri
İmar %
:
%10/20
İmar Durumu
:
Sanayi İmarlı
Tapu Durumu
:-


E-Mail Gönder (Bilgi İste)
Ad Soyad :
Telefon :
Telefon :
E-Mail :
Mesaj :
Güvenlik Kodu : qt7f
Kodu Yazın :


Diğer Portföyler

Muğla akbük koyunda denize sıfır yatırımlık 6.000 m2 bungalow otel arsası

Bölge Menteşe
Metrekare 6.000
Fiyat ₺ 6.500.000

Imar emlak,tan muğla akbük koyunda denize 100 metre mesafede 3.600 m2 deniz manzaralı arsa

Bölge Menteşe
Metrekare 3.600
Fiyat ₺ 2.750.000

Imar emlak,tan akbük koyunda denize yakın yatırımlık 1.750 m2 arsa

Bölge Menteşe
Metrekare 1.750
Fiyat ₺ 950.000


Imar emlak,tan muğla yerkesik köyünde 500 m2 yüzde 20 imarlı arsa etrafı taş duvarla çevrili

Bölge Menteşe
Metrekare 500
Fiyat ₺ 210.000

Imar emlak,tan akbük koyunda deniz manzaralı yatırımlık arsa

Bölge Menteşe
Metrekare 2.750
Fiyat ₺ 1.400.000

logo Portföy   Hizmetler   Haberler   Blog & Yazılar   Hakkımızda   İletişim

Marmaris İmar Emlak danışmanlık ofisi gayrimenkul inşaat tadilat tamirat alım satım kiralama satılık ucuz daire kiralık daire Marmaris emlak ilanları satılık denize sıfır arsa satılık yatırımlık arsa kelepir arsa acil arsa tarla bağ bahçe çiftlik yalı Marmaris acil satılık 5 yıldızlı otel arsası kat karşılığı villa residence emlak ofisi kelepir daireler acil konut tripleks ev Marmaris for sale homes villas residence flats by the sea house apartments for sale for rent daily rental homes property estate
Marmaris for rent apartments rentals home villas consturactions investment consult real estate agency best offıce from marmaris مارماريس للبيع منازل فيلات شقة سكن عن طريق البحر منزل للبيع شقه للايجار اليومي استئجار المنازل الملكية العقارية Мармарис для продажи дома виллы резиденция квартиры у моря дом квартиры для продажи в аренду посуточная аренда дома недвижимость zum Verkauf, Häuser, Villen, residence Wohnungen von den sea house apartments for sale zu vermieten tägliche Miete Häuser
Marmaris real estate agency properties for sale in house flats villas land hotels residence from marmaris turkey selimiye gökova Marmaris de satılık emlaklar for sale property from akyaka selimiye datça orhaniye turunç turgut hisarönü çamlı bozburun söğüt

admin
Sayfamızdaki Portföy Sayısı: 144 Aktif Ziyaretci: 73     |     Toplam Ziyaretci: 2790232     |     Toplam Sayfa Gösterimi: 3257090